PEFLEX

Təbəqə şəklində rulon

FLEKSOFOL

Əksetdirən izolyasiya

PRESLƏNMIŞ POLISTIROL

Plitələr və mərmi şəklində geniş polistirol

PEFLEX

Şnurlar – panellərarası bənd yerlərinin germetikləşdirilməsi

PEFLEX

İstilik izolyasiyaedici borular

QABLAŞDIRMA MATERİALLARI

Köpüklü polistiroldan hazırlanmış

İstehsal Zavodu

“ARAZPLAST” zavodunda hazırlanan yerli istehsal xammalından istifadə olunur ki, bu da son məhsulun maya dəyərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və eyni zamanda yüksək keyfiyyətli izolyasiya materialları hazırlamaq imkanı yaradır. “ARAZPLAST” zavodunda xammalın hazırlanması zamanı Azeri Light - ən keyfiyyətli netf markalarından biri, istifadə olunur.

Enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması, xüsusilə qışda istilik itkisini azaldılması, həmçinin istehsalın tələb olunan texnoloji prosesinin saxlanılması zərurəti yaradır. Ona görə də ucuz, keyfiyyətli və ekoloji cəhətdən təmiz istilik izolyasiyası enerji təchizatının perspektivli istiqamətlərinədən biridir.

    100% Razı Müştərilərmiz