PEFLEX (İstilik izolyasiyaedici borular)

PEFLEX

İstilik izolyasiyaedici borular yüksək təzyiqli polietilendən butan-propan qarışığının köpükləndirilməsi yolu ilə hazırlanır (freon istifadə etmədən). Bağlı məsaməli struktura malikdir. Alümin folqa ilə laminasiya edilmiş boruların hazırlanması da mümkündür.

Bina və tikililərdə santexnika, istilik, kondisioner sistemlərinin boru kəmərlərinin istilik izolyasiyası üçün istifadə olunur. Istilik itkisini, struktur səslərini azaldır, kondensatın əmələ gəlməsinin qarşısını alır (uzununa kəsiklər olmadıqda və etibralı germetikləşdirmə aparıldıqda).

PEFLEKS – bağlı məsaməli köpüklü polietilendən olan, müxtəlif diametrli borular və təbəqələr şəklində buraxılan əyilgən materialdır.

Əsası – yüksək təzyiqli polietilen (aşağı sıxlıqlı) ona yaxşı elastiklik, aqressiv tikinti materiallarına qarşı yüksək dözümlülük qabiliyyəti verir, və bu materialın tikintidə geniş istifadəsinə yol açır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

  • Aşağı istilikkeçirmə qabiliyyəti;
  • nəmişliyin keçməsinə yüksək müqavimət;
  • tikinti materialların qarşı kimyəvi davamlılıq (sement, beton, əhəng, gips);
  • əyilgənlik;
  • quraşdırmanın texnolojiliyi.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

  • Avadanlıq və boru kəmərlərinin istilik izolyasiyası;
  • Tikinti və xalq istehlakı və turizm məhsullarının istehsalında səs izolyasiyaedici, qablaşdırma və aralıq qat materialı;
  • Xilasetmə və üzən vasitələr üçün material;

ÇEŞİDLƏR

Obyekt

2 metr uzunluqlu istilik izolyasiyaedici borular

Mis boru

Polad boru

Izolyasiyanın qalınlığı

Düym

mm 

Düym

mm 

6 mm

9 mm

13 mm

20 mm

1/4

6

 

 

6/6

6/9

 

 

5/16

8

 

 

8/6

8/9

 

 

3/8

10

 

 

10/6

10/9

 

 

1/2

12

 

 

12/6

12/9

12/13

 

5/8

15

1/4

13,5

15/6

15/9

15/13

 

3/4

18

3/8

17,2

18/6

18/9

18/13

 

7/8

22

1/2

21,3

22/6

22/9

22/13

22/20

1 1/8

28

3/4

26,9

28/6

28/9

28/13

28/20

1 3/8

35

1

33,7

35/6

35/9

35/13

35/20

1 5/8

42

 1 1/4

42,4

  

42/9

42/13

42/20

  

  

1 1/2

48,3

  

48/9

48/13

48/20

2 1/8

54

 2 

54

  

54/9

54/13

54/20

2 3/8

 

 

60,3

  

60/9

60/13

60/20

3

76,1

2 1/2

76,1

 

76/9

76/13

76/20

3 1/2

88,9

3

88,9

 

89/9

89/13

89/20

4 1/4

108 

 

 

 

110/9

110/13

110/20

4 1/2

114 

114,3 

 

 

114/13

114/20

5 1/4

 

 

 

 

 

133/13

133/20

5 1/2

138 

5

139,7

 

 

140/13

140/20

 

 

 

160 

 

 

160/13

160/20