PEFLEX (Təbəqə şəklində rulon)

PEFLEX

Rulonlar yüksək təzyiqli polietilendən butan-propan qarışığının köpükləndirilməsi yolu ilə hazırlanır (freon istifadə etmədən). Bağlı məsaməli struktura malikdir. Özüyapışan və alümin folqa ilə laminasiya edilmiş rulonların hazırlanması da mümkündür.

Avadanlıq və boru kəmərlərinin istilik izolyasiyası üçün; tikintidə səs izolyasiyaedici, qablaşdırma və aralıq qat materialı kimi; turizm və istirahət, həmçinin xalq istehlakı məhsullarının istehsalında istifadə olunur.

PEFLEKS – bağlı məsaməli köpüklü polietilendən olan, müxtəlif diametrli borular və təbəqələr şəklində buraxılan əyilgən materialdır.

Əsası – yüksək təzyiqli polietilen (aşağı sıxlıqlı) ona yaxşı elastiklik, aqressiv tikinti materiallarına qarşı yüksək dözümlülük qabiliyyəti verir, və bu materialın tikintidə geniş istifadəsinə yol açır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

  • Aşağı istilikkeçirmə qabiliyyəti;
  • nəmişliyin keçməsinə yüksək müqavimət;
  • tikinti materialların qarşı kimyəvi davamlılıq (sement, beton, əhəng, gips);
  • əyilgənlik;
  • quraşdırmanın texnolojiliyi.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

  • Avadanlıq və boru kəmərlərinin istilik izolyasiyası;
  • Tikinti və xalq istehlakı və turizm məhsullarının istehsalında səs izolyasiyaedici, qablaşdırma və aralıq qat materialı;
  • Xilasetmə və üzən vasitələr üçün material;

 

ÇEŞİDLƏR

Qalınlıq, mm

Eni, m

Uzunluq, m

Rulonda miqdarı, kv.m

0,5

1,5

250

375

1

1,5

250

375

1,5

1,5

200

300

2

1,0

50

50

3

1,0-1,2

50

60

4

1,2

50

60

5

1,2

50

60

6

1,2

50

60

8

1,2

50

60

10

1,2

50

60

13

1,2

25

30

15

1,2

25

30

20

1,2

15

18

30

1,2

15

18

40

1,2

2,4

2,88

PEFLEX materialının texniki xarakteristikası

Xarakteristika

Açılışı

Istilik daşıyıcısının temperaturu

-40°С -dən +100°С -dək

Sıxlıq

25 ± 5 kq/m3

20 °С-də istilik keçiriciliyi, çox olmayaraq

0,038 Vt/(m° C)

Su hopdurma, çox olmayaraq

0.6%

Yarılmalarda möhkəmlik, az olmayaraq

0,15 MPa

Səs udma

HCB-333 dərəcəsi

Yanma qabiliyyəti dərəcəsi

G2

Toksiklik və ətraf aləm üçün təhlükəsizlik

Toksik deyil, tərkibində freon yoxdur

Aqressiv tikinti materiallarına qarşı davamlılıq

Sementə, betona, gipsə, əhəngə qarşı dayanıqlıdır

Yarılma zamanı nisbi uzanma, az olmayaraq

80%

Buxar keçiriciliyi

0,001 mq/(mçPa)